Valunaikainen tuenta

Tukien m��r� ja laatu on suunniteltava ty�maalla. Tarkemmat ohjeet l�ytyv�t liittolevyjen
mukana toimitettavassa asennusohjeessa. Alla olevassa taulukossa on n�ht�vill�
valunaikainen tukiv�li (Lo) liittolevyn eri korkeuksilla (H)

Sivusaumojen kiinnitys

Reunahaat esim. T8 K375 ymp�ri, rengaster�kset 1 + 1T10 ymp�ri koko kent�n.

Pienten aukkojen pieliin esim. AP + YP 2 + 2T10. Raudoitukset aina rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaan.

Tukiter�kset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Betonointi

Betonin suunnittelulujuus v�hint��n C25/30, kiviaineksen max. raekoko � 16 mm.

Betonimassa lasketaan valunaikaisten tukien kohdalle, josta se levitet��n ja tiivistet��n
tasaisesti laatastoon.

Betonin menekki Hkok – 20 mm:n mukaan.
Mik�li liittolevyj� varastoidaan viikkoja, nostetaan nipun toista p��t� ylemm�ksi,
mahdollisen sadeveden valuttamiseksi pois. Pelti on ter�v�reunaista eli liittolevyn
k�sittelyss� on oltava erityisen varovainen. Pelti on kosteana liukas (j��tyneen� tai lumisena
eritt�in liukas). Ty�aikainen tuenta on teht�v� huolella ja noudatettava asennusohjeen
minimitukiv�lej�. Pystytuet on tuettava aina vinotuilla molempiin suuntiin. (Betoni painaa
noin 2400 kg/m3 eli jo 10 cm paksu laatta painaa n. 240 kg/m2.)

Liittolevy kuivuu vain yhteen suuntaan eli yl�sp�in. Suosittelemme k�ytett�v�ksi
betonilaatua C25/30-S2 NP ellei rakennesuunnittelija ole muuta m��ritellyt.

Peltien ladonta aloitetaan, kun ty�aikaiset tuet on tehty. Ladonta aloitetaan pisimmist�
pelleist� siten, ett� varmistetaan peltien p�iden olevan tuella joka kohdassa v�hint��n 50
mm, kevytsoraharkkojen p��ll� 75 mm. Kun kaikki pellit on ladottu, ne kiinnitet��n toisiinsa
porak�rkiruuveilla. Ruuvien v�li korkeintaan 500 mm. Raudoitteet asennetaan
rakennesuunnittelijan ohjeen sokkelimuotti mukaan. Toimitamme tarvittaessa my�s raudoitteet. Tarkasta
viel� ennen betonin tuloa, ett� ty�naikaiset tuet on tuettu vinotukien avulla kumpaankin
suuntaan ja ett� ne ovat pysyneet paikallaan.

Tarvittavat korkomerkit on tehty tai sitten on suunnitelma miten ja mink� mukaan betonin
tasaus tehd��n.

Betonin levitys aloitetaan reunoilta niin, ett� betoni painaa pellit vasten tukea, jonka j�lkeen
levityst� jatketaan kantavien seinien kohdalta ja sitten levitet��n muut alueet. On erityisen
t�rke��, ett� betonimassa levitet��n laatastoon tasaisesti. Betonin kuivuttua k�velykuivaksi
se peitet��n. N�in estet��n veden liian nopea haihtuminen ja samalla mahdollisen
ylim��r�isen veden p��sy valetulle pinnalle. Ty�naikaisten tukien annetaan olla paikoillaan
kes�olosuhteissakin v�hint��n viikon ajan.

N�in rakennat Express-liittolevyst�

Keveiden Express-liittolevyjen asennus on nopeaa ja helppoa. Levyt toimitetaan
m��r�mittaisina. Ne ladotaan paikoilleen ja liitet��n toisiinsa 500 mm:n tai tihe�mmin
v�lein, esimerkiksi poraruuvein. Levyjen p��t suljetaan profiilitiivisteell�, peltilistalla tai
vastaavalla. Levyjen alla on k�ytett�v� v�liaikaista tuentaa betonin kovettumisen aikana.
Suoraan maahan tuettaessa on varmistettava, etteiv�t tuet p��se valun aikana painumaan.
My�s pystytukien sivusuuntaiset liikkeet on estett�v�. V�liaikaiset tuet poistetaan 1�4 viikon
kuluttua l�mp�tilasta riippuen, kun betonivalu on saavuttanut v�hint��n 60 %
suunnittelulujuudesta.

Laatan lis�raudoituksen tulee t�ytt�� normit. Jakoraudoitus asennetaan poikittain suoraan
levyjen p��lle. Mik�li kutistumisraudoitus on tarpeen, se sijoitetaan liittolevyjen yl�pinnan ja
betonipinnan keskiv�liin. Ennen betonointia levyt puhdistetaan ja levyjen sek� niihin
rajoittuvien rakenteiden v�liset aukot suljetaan. Erityismenetelmi� saa k�ytt�� vain riitt�v�n
p�tevien ty�njohtajien valvonnassa.

Muutama sana rakentajalle liittolevyst�

Rakennuksen suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja k�ytt�� asiantuntijoita. Talon
odotetaan kest�v�n viel� j�lkipolville ja silloin on rakennettava huolella. Liittolevyll�
p��st��n ohuisiin rakenteisiin, kun k�ytet��n palkkeja tai kantavia v�liseini�. Palkit ja
kantavat v�lisein�t on huomioitava jo talon perustuksia teht�ess�. Ohut ala- ja v�lipohja
s��st�� kustannuksia anturoissa ja kantavien seinien korkeudessa sek� aina julkisivuja
my�den.

Liittolevyll� saadaan varma ja turvallinen ratkaisu, joka alkuvaiheessa vie v�h�n enemm�n
ty�t�, mutta hyv�ll� suunnittelulla s��stet��n my�hemmin kustannuksia. Mahdolliset
muutosty�t on helposti ja edullisesti toteutettavissa vuosikymmenien j�lkeenkin, koska
liittolevyn kantavuus ja tartunta betoniin on hyv�.

Related Posts

Best Time Navigation unit Tracking Package for the particular Home Premises

published by Ronda Bowenedited according to Michele McDonoughupdated This content material lists and describes usually the best timeGPS tracking software

Online Betting – Owners see means transfer concerning Deer Increase rapid

Precisely how to go to obtain the best football betting secrets for that next golf game. You can enhance your

Use Off road racing Betting Possibilities on Racing-bettingodds to Fullest extent Effect

I would say the Kentucky Derby prep season, as it is known, begins in January and in addition ends in

Common Poker Mistakes Just for Make when Playing Usually fitted Violent

Picture poker is a persuasive alternative to the old style casino poker experience. As opposed to of sitting at some